Profesní kariéra
Po absolutoriu na Vysoké škole zemědělské v Brně následovala postgraduální studia, další odborná vzdělávání, stáže. Do roku 1990 zaměstnán u státního rybářství. Od roku 1990 post ředitele SRŠ a VOŠ ve Vodňanech. Držitel státního vyznamenání za vynikající práci od maďarského ministra zemědělství. Medaile I. stupně od ministra školství ČR.

V čele Střední rybářské školy a Vyšší odborné školy vodního hospodářství a ekologie ve Vodňanech je od roku 1990 Miroslav Merten (63). Obě tyto školy vychovávají odborníky v rybníkářství, pstruhařství, pro obchod a zpracování ryb, vodohospodáře.

Kdy jste nastoupil na rybářské škole do funkce ředitele?

V létě roku 1990 na základě výběrového řízení. Tehdy nás o nástup na rybářskou školu stálo sedm uchazečů.

Co pro vás všechna ta léta v čele školy znamenala?

Překrásné roky příjemné práce s výbornými spolupracovníky a sympatickými žáky – kulišáky v oboru, který mám rád a kde je za mnou vidět, doufejme, kus práce.

Příští rok škola oslaví 90. výročí. Dochovaly se nějaké archiválie, fotografie, dokumenty? Chystáte jejich výstavu?

Dokumentů z minulých let máme poměrně dost. Ale ještě před výročím je musíme oprášit a soustředit. Noví studenti žijí spíše přítomností a o to, co bylo, už se tolik nezajímají. Mám například filmové záběry toho, jak jsme celou školu postupně zrekonstruovali. Jen pro vaši informaci: v roce 1990 byla její hodnota dvaadvacet milionů korun, do konce školního roku 2010 nebude mnoho chybět do sto milionů korun.

Kolik studentů školou prošlo?

V rybářské škole to bylo přes dva tisíce šest set žáků, na vyšší odborné škole kolem tří set.

Hlásí se na školu i dívky?

Ano, na střední školu se hlásí každoročně jedna až tři dívky. Na vyšší obornou zhruba polovina z uchazečů.

Získal jste pro školu významnou dotaci ve výši 14 milionů korun z prostředků Norského království. Považujete ji za konečnou sumu?

Ani zdaleka. Další investice má být více než pětimilionová a na cestě je devět milionů na kanalizaci.

Bude po realizaci všech vašich záměrů rybářská škola kompletně vybavena?

Stále je co vylepšovat. Ale většina záměrů bude splněna.

S kolektivem učitelů jste autorem mnoha odborných učebnic? Z čeho se žáci učili předtím, ze skript?

Ze svých sešitů. Vše se jim totiž muselo diktovat.

Rybářská škola je věhlasná po celé Evropě. Se kterými zahraničními školami spolupracujete?

Se školami z Polska, Švédska, Francie. Dříve to bývalo i Maďarsko a Německá demokratická republika.

Od loňského roku dostávají maturanti i europasy. Mají dostatek vědomostí s chovem ryb, které převažují v jiných zemích, nebo dokonce s chovem mořských živočichů?

Vyučujeme pouze sladkovodní rybářství. Ale pro zájemce mám nabídku na dvě pracovní místa. Jedno je v Severním Irsku na pstruhařství a druhé v jihoafrickém Kongu. Tam by se náš absolvent staral o chov kapra. Všechno je ještě ve stádiu jednání.

Jste rybářská škola, co vaříte ve školní jídelně? Dalo by se předpokládat, že rybí pochoutky?

Samá dobrá jídla. Máme výborné kuchařky, ale vybíravé studenty. Ryby samozřejmě také připravují, zejména při slavnostních příležitostech. Dokonce jsme vydali i rybí kuchařku.