Slaník má spravovat do doby, než bude po červnových volbách znám nový starosta. Do funkce ho od 1. února jmenoval ministr vnitra Ivan Langer.

Slaničtí z toho nadšeni nejsou. „To, že obec nemá zastupitelstvo, které by o ní rozhodovalo, nám neprospívá. Úředník přece jen není znalcem místních poměrů,“ sdělil svůj názor na řešení, které po rozpadu zastupitelstva ukládá zákon, Libor Hejpetr.

V pondělí si Wagner přebíral úřad. „Veškeré informace najdou občané na úřední desce. Třináctého února bude veřejné setkání, na kterém chci vysvětlit, jak bude režim do voleb fungovat,“ řekl Wagner. Rozhovor pro Deník odmítl s odkazem na mluvčího ministerstva vnitra.

Jaké budou pravomoce správce určuje zákon o obcích. Správce je pro Slaník pouze nouzovým opatřením. Zajistí jen nejnutnější chod obce, aby nedocházelo ke škodám z prodlení. Obecní rozpočet pojede na provizorium. Dosazený úředník nemá pravomoc řešit ani spory ani rozhodovat o zásadních věcech. To všechno musí počkat na nové zastupitelstvo.

Lidi ze Slaníku zajímá, kdo bude mít na starosti běžné věci, jako jsou evidence obyvatel, vyřizování přestupků a případných sporů mezi obyvateli nebo vydávání různých povolení. „Se vší pravděpodobností strakonický městský úřad. Byli jsme vyzváni ministerstvem vnitra k převedení výkonu státní správy na nejbližší pověřenou obec, což jsou v tomto případě Strakonice. V těchto dnech k tomu připravujeme rozhodnutí,“ vysvětlil včera za odbor legislativy krajského úřadu Petr Holátko.

Rozpad zastupitelstva a jeho rezignaci k 31. prosinci 2008 způsobily vleklé spory o vodu z veřejného vodovodu. Podle hygieniků vykazovala dlouhodobě zvýšené hodnoty dusičnanů.

Bývalé vedení obce v čele s jeho starostkou Marii Tůmovou chtělo zachovat vlastní zdroj pitné vody – studnu a hledat řešení spíše konzervativní cestou. Někteří obyvatelé, kteří sepsali dokonce petici, byli pro připojení na dálkový přivaděč z Římova.