Podrobnosti úhrady regulačních poplatků krajem přiblížila náměstkyně hejtmana pro sociální věci a zdravotnictví Ivana Stráská (ČSSD).

Jakých zdravotnických zařízení se rozhodnutí kraje o regulačních poplatcích týká?

Týká se zařízení zřizovaných či založených Jihočeským krajem – sedmi jihočeských nemocnic v okresních městech, lékáren při těchto nemocnicích kromě Jindřichova Hradce, lékařských služeb první pomoci zřizovaných krajem, zdravotnické záchranné služby a léčebny ve Lnářích. Občané budou na možnost přijetí daru na úhradu poplatků upozorněni informační tabulí u vchodu.

Na hrazení poplatků má kraj vyčleněnou částku sto milionů korun. Z čeho tato částka vychází?

Částka vychází z údajů loňského roku, kdy poplatky v těchto zařízeních činily zhruba 98 milionů korun. Částka je specifikovaná na jednotlivá zařízení. Předpokládáme, že letošek by měl být obdobný.

Museli jste čelit námitkám ohledně zákonnosti tohoto kroku?

Naše opatření by mělo směřovat k tomu, aby poslanecká sněmovna přehodnotila svůj postoj a došlo k systémové změně. S tímto naším krokem nesouhlasí především soukromí lékárníci. Obávají se dopadů na obraty svých lékáren. Je ale otázkou, zda vůbec šest lékáren v kraji může ohrozit možná stovky podobných zařízení. Navíc v prostředí, kdy některé lékárny již předtím poskytovaly různé slevy, poukázky a jiné výhody svým zákazníkům.

Co se stane, když sněmovna odsouhlasí zrušení poplatků či jejich okleštění?

Pokud sněmovna odsouhlasí zrušení poplatků či jejich významné omezení, vrátíme se k tomuto problému a rozhodneme o dalším postupu. Myslím si, že v takovém případě jsme dosáhli cíle.