„Cílem bylo opravit hráz, odbahnit nádrž a instalovat výpustné zařízení,“ uvedla včera starostka Vladimíra Hradecká. Náklady na opravu nádrže byly 673 436 korun. Z toho dotace z prostředků Evropské unie – ERDF činila 519 988 korun, dotace ze Státního fondu životního prostředí 30 587 korun. Zbývající finanční prostředky obec uhradila z vlastního rozpočtu.