Potřebovaly k tomu látku, ovčí rouno, jehly, nitě a notnou dávku trpělivosti. Například hlavička panenky nesměla mít v průměru víc než 16 centimetrů. Dalším pravidlem bylo i to, že panenky neměly mít obličej – to proto, aby se v dětech rozvíjela fantazie. Panenky vyráběly pod dohledem Ivy Svobodové, která se touto prací zabývá.