Více než dvacet let nedostavěná smuteční síň Pod Malsičkou najde nové využití. Ateliér o rozměrech asi 10 na 12 metrů tady mohou mít výtvarníci z Volyně i okolí. Doposud byla obřadní síň nevyužitá.

Jako první si prostory vyzkoušel volyňský student Lukáš Černý. „Dělal jsem tu modeláž. Myslím, že jsou tu na podobné práce dobré podmínky ,“ zmínil se.
Podle starostky Volyně Lenky Nestřebové má síň slušné světelné podmínky. „Proč ji tedy k těmto účelům nenabídnout i jiným umělcům?“ dodala.

Ve Volyni se hovoří o několika možnostech, jak s objektem naložit. Někteří lidé mluví o dostavění síně, další o zboření nebo o vybudování kolumbária.

Tyto možnosti už zvažovalo i bývalé zastupitelstvo. Nikdy ale k žádnému závěru nedošlo. Většinou se vše zastavilo na penězích. „Všechny možnosti jsou totiž nákladné a město peníze nazbyt nemá,“ říká zastupitelka Eva Piherová. Podle ní problém, co se smuteční síní dál, řeší několikrát do roka majetková komise. „Na jednání zastupitelstva se ale tento bod nikdy nedostal. Většinou ho zastínily aktuálnější problémy, jako například obchvat,“ dodala.

Náklady na dostavbu smuteční síně by se podle Nestřebové vyšplhaly nejméně ke čtyřem milionům korun. Aby mohla být síň uvedena do provozu, je v ní potřeba především vybudovat sociální zařízení, rozvést v ní elektřinu a zřídit příjezdovou cestu. „Otázkou stále zůstává, do jaké míry by byla síň využívaná, když je další ve Strakonicích. Já osobně bych byla pro vystavění kolumbária. To není tak finančně náročné,“ říká starostka.

Na vybudování kolumbária už byly zpracovány i studie. Nikdo ale záměr nedotáhl do konce.

Možnosti využití síně:
– Kolumbárium (z latinského columbarium - holubník) je stavba povětšinou na hřbitově určená pro ukládání pohřebních uren.
– Ateliér pro výtvarníky
– Dostavění smuteční síně