Na lepší doby Myslivny vzpomíná i Jiří Kotoun z Prahy. „Nebylo to sice nic zvláštního, ale když jsme sjížděli Otavu, bylo to příjemné zastavení,“ zmínil se.

V posledních letech objekt využívalo jen myslivecké sdružení Banín Dražejov pro pořádání schůzí a posezení po společných víkendových honech. Tak tomu bude do vydání rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání.

Myslivna by se po menších úpravách opět měla stát restaurací s plnohodnotným provozem. Nájemné bude 36 tisíc na rok a smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. „Zůstane tam knihovna a v době voleb musí nájemce zajistit prostory pro volební místnost,“ poznamenal tajemník městského úřadu Jan Tůma.

Zdůraznil, že tento pronájem bude možný pouze do doby, než najde radnice dotační titul na zásadní přestavbu tohoto objektu.