Na parcely mimo město nedostanou stavebníci povolení. Pozemky totiž nejsou v územním plánu Vodňan (ÚP).

„Chtěl jsem letos stavět na pozemku dál od města. Slyšel jsem ale, že to kvůli pořizování nového územního plánu bude možné až tak za dva nebo tři roky. Tak dlouho se mi čekat nechce,“ řekl muž z Vodňan. Své jméno ale uvést nechtěl.

Územní plán z roku 1997 platí jen pro zástavbu v katastru města. Ve spádových obcích zahrnuje protipovodňová opatření k zastavěným územím. To znamená, že v ÚP nejsou zahrnuty pozemky stojící mimo město. Ty tam může doplnit až jeho změna. Na jejího zhotovitele radnice teprve v těchto dnech vypisuje výběrové řízení.

Zpracování čtvrté změny územního plánu potrvá celý letošní rok. Pokud má někdo stavební parcelu v místech, které tato změna řeší, bude moci začít stavět nejdříve v roce 2010. „Jestliže stavební parcelu nevyřeší změna, musí si stavebník počkat až na nový územní plán. Ale to potrvá několik let,“ informovala včera vedoucí odboru výstavby radnice Věra Černá.

Právě tato prodleva se zájemcům o výstavbu svého vlastního domu nelíbí. Nemají totiž jistotu, kdy vůbec budou moci začít. „Není jednoduché sehnat veškeré dokumenty, povolení, zajistit peníze a podobně,“ říkají shodně.

Důvody, proč se radnice zabývá novým územním plánem až téměř po 12 letech, se snažil vysvětlit zastupitel Ivo Přikryl (KSČM). „Za dvanáct let se už leccos změnilo, i když se mezitím doplňovaly tři změny. Tlačí na nás i stavební zákon z roku 2007. Podle něj nemohou lidé stavět mimo zastavěné území, pokud není zanesené v územním plánu,“ poznamenal.

Zájemci o bydlení ve Vodňanech ale podle Jiřího Kulíka z odboru majetku města nemusejí čekat až na změny ÚP. „Ve městě existují totiž další možnosti k individuální výstavbě, které už jsou v plánu zahrnuté,“ říká.

Sem patří například lokalita Na Kameni ve směru na Chelčice, kde má být 58 stavebních parcel. „V těchto dnech připravujeme projekt na zasíťování této lokality,“ dodal Kulík. Pokud zastupitelé odsouhlasí zainvestování inženýrských sítí z rozpočtu, mohla by výstavba rodinných domků začít v roce 2010.

Harmonogram změny územního plánu
– Návrh na zadání změny číslo 4 územního plánu (ÚP) schválený zastupitelstvem – prosinec 2008.
– Projednávání v sousedních obcích, na katastrálním úřadu, v komisích výstavby, životního prostředí MěÚ a vyvěšení – březen 2009
– Zpracování konceptu, případná jeho úprava na základě připomínek
– Projednávání návrhu ÚP – srpen 2009
– Návrh ÚP posuzuje před řízením o jeho vydání krajský úřad – oddělení územního plánování – září 2009
O upraveném a posouzeném návrhu ÚP se koná veřejné projednání. Pořizovatel předkládá zastupitelstvu města návrh na jeho vydání.
– Celý proces si ale může vyžádat dobu 15 až 19 měsíců.
Zdroj: zkrácená verze informací z webových stránek města Vodňany