Jsou do něj zahrnuty projekty za 294 milionů korun. Na modernizaci bytových domů by přitom mělo připadnout 118 milionů. Podmínky dotace totiž ukládají, že nejméně čtyřicet procent z celé částky bude právě na tyto účely. Podle informací Evy Krausové z odboru rozvoje strakonické radnice má zbývající část peněz pomoci vylepšit veřejná prostranství. Sem radnice zařadila jak chystanou proměnu sídliště Mír, tak první část rekonstrukce Velkého náměstí. Je to ale například i pokračování revitalizace Rennerových sadů či vylepšení ulice Čelakovského. „Na tyto projekty může město získat až 85 procent náklad,“ dodala.
Strakonice čekají, jak dopadne schvalování integrovaného plánu na ministerstvu pro místní rozvoj. „Tak do května bychom se mohli dovědět, zda jsme uspěli,“ dodala Krausová.

Schválením IPRM bude městu přidělena částka, z níž bude žádat na konkrétní projekty. To samé platí pro jednotlivé bytové domy.

Základní podmínky dotací:
– souvislá plocha na území města, které má víc než 20 000 obyvatel
– nejméně 500 bytů, tedy zhruba 1300 obyvatel v dané zóně
– koncentrace negativních jevů – vysoká nezaměstnanost, kriminalita, sociální vyloučení a podobně

Do panelových domů na Míru mají přijít miliony

Zateplení domu, plastová okna či nový výtah. To by brala většina obyvatel sídliště Mír. „Modernizaci plánujeme už delší dobu, máme už zpracovaný i tepelný audit,“ řekl předseda jednoho z tamních společenství vlastníků bytů Stanislav Med.

Nyní by jim k tomu mohly pomoci dotace získané prostřednictvím integrovaného plánu rozvoje města. Pro jejich projekt by to podle Meda mohlo znamenat částku kolem tří milionů korun. Zároveň by ale nemohli žádat o státní dotaci v rámci akce Panel. Ta by mohla být kolem jednoho milionu. „Zájem o zapojení do integrovaného plánu jsme projevili, ale žádnou smlouvu jsme dosud nepodepsali. Zatím totiž není nic jistého,“ konstatoval Stanislav Med.

V integrovaném plánu rozvoje města je na regeneraci bytových domů vyčleněno 118 milionů korun. Podle informací Evy Krausové z odboru rozvoje radnice je to celkem 62 projektů pro 79 čísel popisných. „Na sídlišti Mír jsou to snad všechny domy kromě několika, kde už se buď rekonstrukce uskutečnila nebo se lidé nedohodli,“ zmínila se. Kromě toho jsou to ale i některé domy kolem Velkého náměstí, v ulicích Čelakovského, Bavorova a dalších.

Do regenerace je možné zahrnout nejen zateplování či rekonstrukce balkonů, ale například i rozvody v domech či výtahy. V ideálním případě by dotace mohly pokrýt až 50 procent nákladů, které jsou v projektech vyčísleny.

Krizové území (červeně ohraničené), do kterého by mohly přijít evropské dotace, je vymezeno ulicemi Husova ze severu, Mlýnská, Kochana z Prachové a levým břehem řeky Otavy z jihu. Výběžek zasahuje až k teplárně. Od západu je ohraničené areálem sídliště Mír a z východu pak ulicí Ellerova.
Časový harmonogram:
31. prosince 2008 – odevzdání integrovaného plánu rozvoje města (IPRM)
1. pololetí 2009 – schvalování IPRM
2. pololetí 2009 – podání žádostí do Integrovaného operačního programu
30. června 2015 – ukončení projektů v rámci IPRM