Došlo k tomu za přispění dotace ze Svazku obcí Středního Pootaví. „Celkové náklady dosáhly 120 tisíc korun. Mezi poslední práce budou patřit úpravy okolí a výzdoba interiéru kapličky. Uvažujeme i o jejím nasvícení,“ řekl starosta Miroslav Mráz. Tuto pamětihodnost obec pronajala od jejího majitele na dobu neurčitou.