„V září 2004 jsme na žádost provozovatele určili na dobu tří let mírnější hygienický limit. U dusičnanů byl 80 mg na litr (Základní limit je 50 mg. Pozn. redakce). Ještě v tomtéž měsíci ale odhalila kontrolní měření nárůst dusičnanů, které 80 mg překračovaly. Proto jsme vydali zákaz používat vodu jako pitnou do odstranění závady. To provozovatel dosud neprokázal a zákaz dál platí,“ uvedl František Kotrba z KHS.

U dusičnanů jde o nepřímé toxické působení. Orgány ochrany veřejného zdraví proto mohou uvažovat o mírnějším limitu na časově omezenou dobu. O limit ve výši 110 mg na litr požádal provozovatel opětovně v září 2008, nepředložil ale mimo jiné hodnocení zdravotních rizik. Jeho žádost KHS zamítla.

„Obec fakticky neudělala potřebné kroky k řešení, například zajištění úpravy vody ze zdroje nebo daleko úspornější připojení vodovodu k síti Jihočeskévodárenské soustavy,“ uvedl Kotrba. Náhradní zásobování pitnou vodou pak řeší provozovatel – Vodovody a kanalizace JČ, obec jako vlastník vodovodu určuje způsob zásobování.