Ozdravovací akce spočívá v podání léčiva CERMIX pulvis, což je antiparazitární přípravek se širokým spektrem účinnosti proti podkožní a nosohltanové střečkovitosti, motoličnatosti i oblým červům zažívadel a plic.

Výsledkem podání léčiva CERMIX pulvis spárkaté přežvýkavé zvěři (srnčí, jelení, daňčí, mufloní, kamzičí . . .) je snižování přímých i nepřímých ztrát v chovech spárkaté zvěře. Úspěšná léčba se projeví dobrým zdravotním stavem, snížením úhynů a zlepšením kvality paroží. Z větší části si léčivo jednotlivá myslivecká sdruženíhradila ze svých finančních prostředků, část nákladů na léčivo byla hrazena z finančního příspěvku města Strakonice. Je tedy na místě poděkovat všem členům mysliveckých sdružení Strakonicka za práci při zlepšování zdravotního stavu zvěře a městu za finanční příspěvek.

Pokud by se upustilo od používání léčiva, mohlo by dojít ke zvýšení intenzity infekce parazitů a tím i velkému úhynu volně žijící zvěře.

Pavlína Cuhrová, OMS Strakonice