Na první letošní výstavě mohou návštěvníci zhlédnout nové přírůstky do výtvarných sbírek. Jde o obrazy a grafiky, které získalo muzeum za rok 2008 od jednotlivců, institucí nebo které samo koupilo. V knize přírůstků městského muzea ve Volyni přibylo za rok 2008 celkem 120 položek – přírůstkových čísel. „Toto číslo ale nezachycuje pouze dary, nákupy a sběry v daném roce. Zaznamenává i předměty, které již byly v muzeu mnohem dříve, ale nebyly evidovány,“ dodal Skalický. Na výstavě, která potrvá do 29. ledna, jsou k vidění například obrazy Aloise a Maxmiliána Boháče, Václava Boukala, Jaromíra Brauna, Josefa Brože, Jaroslava Peška a dalších.