Od 1. ledna není nutné volat k lehké dopravní nehodě (DN) policii. Stačí na místě vyplnit záznam o nehodě a donést ho pojišťovně. Tady je několik rad, jak postupovat.

Postup při havárii

Zastavte vozidlo. Oblečte si reflexní vestu, postavte za auto výstražný trojúhelník a zabezpečte místo nehody. Zjistěte, zda nebyl nikdo zraněn. Pokud ano, volejte zdravotnickou záchrannou službu.

Záznam o nehodě

Pokuste se odhadnout výši škody. Pokud si nejste jisti, volejte smluvní asistenční službu své pojišťovny. Zaznamenejte postavení vozidel, nebo pořiďte fotodokumentaci mobilem, zajistěte si svědectví osob. Odstraňte vozidla z vozovky a zprůjezdněte komunikaci. Pokuste se domluvit na viníkovi nehody a vyplňte Záznam o dopravní nehodě. Jeho nevyhotovení je posuzováno jako přestupek a hrozí za něj pokuta až do dvou tisíc korun.

Kdy policii volat

Zákon ukládá přivolat policii v případech, došlo–li při DN k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě převyšující na některém z nabouraných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 tisíc korun. To samé platí i v případě, že došlo ke škodě na majetku třetí osoby, nebo na příslušenství k pozemní komunikaci. Policie musí být přivolána i v případě, kdy účastníci dopravní nehody nemohou sami obnovit plynulost provozu na silnici.

Kdo určí viníka

Pokud druhý účastník nehody odmítá domluvu, uteče, je opilý, požil drogy nebo máte podezření z krádeže vozidla, volejte policii.

Chování účastníka, který ujede z místa dopravní nehody, je postihováno jako přestupek. Ale například při neposkytnutí pomoci může být trestným činem. „Tyto situace staví postiženého účastníka zpravidla do důkazní nouze a způsobují potíže. Pokud k tomu dojde, je třeba přivolat policii,“ uvedla manažerka České asociace pojišťoven (ČAP) v Praze Marcela Kotyrová.

Pokud policie viníkovo auto nenajde, škodu nezaplatí nikdo.

Lhůta pojišťoven

Škoda se hradí z povinného ručení viníka. Pokud sám nemá havarijní pojištění, nedostane nic. Pojišťovna je povinna ukončit šetření do tří měsíců po oznámení události. „Pokud nemůže kvůli chybějícím podkladům vyplatit náhradu škody nebo likvidace škody vyžaduje další šetření, je povinna motoristu informovat,“ radí Marcela Kotyrová z ČAP.

On-line rouhovor s petrem Kukrálem najdete zde.

Evropský záznam o dopravní nehodě najdete zde.

Jak vyplnit záznam
Záznam o dopravní nehodě může mít libovolnou formu. Doporučovaný je samopropisovací euroformulář. Záznam mají pojišťovny. Záznam vyplňují řidiči obou vozidel. Body 1– 5. podle předpisu.
6. Pojistník/pojištěný – údaje o majitelích vozů, na něž je uzavřena smlouva o povinném ručení.
7. Popis poškozeného auta.
8. Pojistitelem jsou pojišťovny, kde mají řidiči sjednané povinné ručení.
9. Údaje o řidičích a ŘP.
10. Vyznačení místa střetu na vozidlech.
11. Popis poškozeného místa.
12 – 13. Křížkem v 17 políčkách se popíše DN a provede nákres.
14. Další poznámky.
15. Podpisy obou účastníků. Po oddělení propsaných listů nelze nic měnit.
Při oznámení nehody pojišťovně nezapomeňte uvést, kde a kdy by mohlo být vozidlo prohlédnuto odborníkem. Formulář předejte bezodkladně příslušné pojišťovně. Vzor Záznamu o nehodě na této straně neodpovídá rozměrům originálního tiskopisu.