Koledníci obcházeli domy v Sousedovicích, Jiníně a Radomyšli. Během příštího týdne se objeví i ve Strakonicích, Volyni a v Blatné. Obsah pokladniček, se kterými chodí Kašpar, Melichar a Baltazar se začne počítat příští pondělí. „Výtěžek sbírky bude použit na nákup vozidla pro pečovatelskou službu,“ informovala ředitelka OCH Olga Medlínová. Na dobrou věc neváhala přispět ani Eliška Veselá ze Sousedovic . „Nikdo neví, kdy bude pomoc od charity potřebovat,“ řekla.