Ve strakonické nemocnici pracuje 83 lékařů a sedm tzv. školenců. „Vychováváme praktické lékaře pro potřeby celého Jihočeského kraje. Peníze na to máme ze společného grantu ministerstva zdravotnictví a Jihočeského kraje,“ vysvětlil šéf nemocnice Tomáš Fiala.

Jana Fořtová (61) ze Strakonicka si dobře pamatuje, k jakým změnám došlo v nemocnici jen od listopadu 1989. „Nemohu hovořit za všechny a vím, že hodně lidí není s nemocnicí a lékaři spokojeno. Vemte si ale například novou internu, přístroje, vybavení, lůžka a další věci. A to je jen zlomek,“ řekla.
Nemocnice má za sebou několik modernizací – pavilon interních oborů a hemodialýzy, oddělení nukleární medicíny, budovu centrálních laboratoří a provoz ústavní kuchyně a prádelny. „Dokončujeme rekonstrukci budovy bývalého dětského oddělení, která slouží jako Dětské centrum Jihočeského kraje a bude současně fungovat jako denní miniškolka a jesle mimo jiné pro zaměstnance nemocnice,“ dodal Fiala.

V běhu jsou zahajovací práce na přestavbě pavilonu chirurgických oborů, kam budou po dokončení soustředěny veškeré operační obory, multioborová jednotka intenzivní péče a ARO a pracoviště centrální sterilizace.

Nemocnice je držitelem titulu Baby Friendly Hospital a od roku 2007 také certifikátu kvality ČSN EN ISO 9001:2001. V průzkumech prováděných HealthCare Institute, zabývající se kvalitou a efektivitou péče v nemocnicích ČR, se loni umístila na 1. místě v kraji v oblasti hodnocení spokojenosti pacientů.

Letos má 1. místo v hodnocení spokojenosti zaměstnanců a 8. místo v republikovém hodnocení, dále 1. místo v kraji a 3. místo v celorepublikovém hodnocení finančního zdraví v kategorii nemocnic – obchodních organizací.

Společně s lékaři pracuje v nemocnici 224 sester a porodních asistentek, 14 fyzioterapeutů a dalších 34 lidí včetně laborantů.

Roční obrat strakonické nemocnice je kolem 380 milionů korun

Obrovského úspěchu dosáhla strakonická nemocnice. Podle průzkumu neziskové zdravotnické organizace HealthCare Institut ve spolupráci se společností Czech Credit Bureau ohodnocena jako třetí nejlépe hospodařící nemocnice v České republice. Více v rozhovoru ředitel nemocnice Tomáš Fiala.

Dobré hospodaření představuje zabránit zbytečnému vyhazování peněz. Znamená to, že kupujete jen ty nejlevnější věci?

To určitě ne. Nelze kupovat jen nejlevnější zdravotnické pomůcky a materiál, je třeba věnovat hodně pozornosti kvalitě.

Jakým způsobem monitorujete trh a hledáte zboží „za rozumnou cenu“?

Obchodní oddělení vyhodnocuje nabídky na trhu a veškeré nákupy schvaluje předseda představenstva či místopředseda odpovědný za ekonomiku.

Byli jste třetí v České republice. Kolik se vám podařilo ušetřit za loňský rok? Dá se to nějak zveřejnit kvůli představě?

Při současné inflaci se velmi obtížně „šetří“. Náklady ale nemocnice i nominálně drží na loňské úrovni co se týče energií a podstatou úspěchu je vyšší růst příjmů než nákladů. Z hlediska celoročního obratu jsou naše příjmy o 1,3 procenta vyšší než naše náklady.

Kolik potřebuje nemocnice na rok provozu? Na platy, nákup léků, přístrojů . . .

Roční obrat nemocnice je téměř 380 milionů korun.

Co ohodnocení pro nemocnici znamená?

Ohodnocení je velmi prestižní a významně posiluje pozici nemocnice v síti jihočeských nemocnic vlastněných krajem. Určitě je ale významné i pro naše pacienty. Znamená totiž, že strakonická nemocnice má dostatek zdrojů na nákup zdravotnického materiálu a ještě stačí i z vlastních zdrojů investovat dost peněz do přístrojů, pomůcek a budov.