„Jde o 5,5 minuty trvající snímek, který provede během této krátké chvíle všechny zájemce, kteří se chtějí dozvědět, jakou péči a v jaké kvalitě poskytuje horažďovická nemocnice, prakticky po celém areálu nemocnice, po všech zdravotnických odděleních, jak po komplementu nemocnice, tak po jednotlivých ambulancích, tak také samozřejmě po lůžkové části, včetně ústavní kuchyně,“ upřesnil ředitel nemocnice v Horažďovicích Martin Grolmus. „Autorem snímku, respektive scénáristou a současně režisérem videosnímku je Vladimír Pacl, za kamerou stál Bohumil Mareš. V současné době je snímek k dispozici pro zájemce v informacích nemocnice na DVD nosičích, ale již byly zahájeny práce na ´pověšení´ snímku na webové stránky nemocnice www.nnp-ldnhd.cz,“ dodal Grolmus.