„Ten počítal s trasou společnou pro pěší a cyklisty. Vzhledem k prostorovým možnostem jsme se nakonec rozhodli pro oddělený provoz,“ vysvětlil starosta Pavel Vondrys. Z ulice Na Ohradě do ulice Ellerova tak povede pás chodníku ze zámkové dlažby sousedící s asfaltovým pruhem pro kolaře.

Na stavbu zatím hledí s nedůvěrou místní obyvatel Karel Kastl. „Zatím mi připadá, že si budou cyklisti s chodci spíše překážet,“ řekl.

Rozšíření stavby však pro městskou pokladnu bude znamenat vyšší náklady. Podle informací starosty mají výdaje činit nově celkem 6,3 milionů korun.
Původně měla část cyklostezky, navazující na úsek vedoucí od nádraží kolem restaurace Jiskra, stát čtyři miliony korun. Dotace státního fondu dopravní infrastruktury činila 2,1 milionu korun.