Volyňští ale ještě nemají žádné náhradní řešení. Nabízí se přitom hned několik možností. Uzavřít novou smlouvu s dosavadním dodavatelem služeb, najmout jinou firmu nebo založit vlastní technické služby.

Nové smlouvě by se nebránil ani Aldast. „Neměli jsme nikdy ve Volyni problémy. Na naši práci nebyla žádná reklamace. Nemáme nejmenší důvod na novou smlouvu nepřistoupit,“ říká jednatel firmy Aldast Jiří Podskalský.

Město by však raději založilo vlastní technické služby. „Zastupitelé zpracovávají ekonomickou rozvahu a propočítávají, jestli se takový krok městu vyplatí,“ poznamenala starostka města Lenka Nestřebová.

Volyně ale zatím nemá lidi ani techniku na údržbu. „Tu bychom chtěli odkoupit od Aldastu. Máme na ni předkupní právo,“ poznamenala starostka.

To potvrzuje i Podskalský. „Jsme samozřejmě ochotni městu za zůstatkovou cenu techniku, kterou jsme na údržbu kupovali, prodat,“ připouští.
Podle záznamů Aldastu platí Volyně nyní za nasmlouvanou údržbu hřbitova, péči o lavičky, zimní údržbu, údržbu trávníků a zametání určených komunikací přibližně 170 000 korun měsíčně.

Kolem 33 500 korun pak firma odvádí městu na nájemném za provozní budovy, ve kterých má sklad techniky a materiálu.

Volyně chce obnovit technické služby

V roce 1997 zrušila Volyně městské technické služby. „Zástupcům města se tehdy zdály náklady na jejich provoz příliš vysoké,“ vzpomíná na důvod jednatel firmy Aldast spol. s r.o., která úklid města přebírala, Jiří Podskalský.

S povinnostmi tehdy převzala firma jedenáct zaměstnanců na plný a tři na částečný úvazek a musela odkoupit veškerou techniku.

Nyní by se Volyně chtěla k vlastním technickým službám vrátit a věří, že by se jí mohly rentovat. Představy radnice o správě města jsou asi takové – kromě metařů by chtělo město zaměstnat i řemeslníky, kteří by se starali o drobné opravy. „Nemuseli bychom si pak na vše najímat další firmy,“ vysvětluje starostka Lenka Nestřebová.

Obyvatelka Volyně Marie Mašková doufá, že město neudělá chybu. „Současné technické služby pracují podle mě perfektně. Na hřbitově je ukázkově uklizeno a náměstí je v zimě také dobře udržováno. Jsem moc spokojená,“ poznamenala.

Dosavadní provozovatel nechce město o záměru odrazovat, ale připouští, že jeho zaměstnanci pracují ve Volyni opravdu operativně. „Pokud není kalamita, je v ulicích kolem pěti lidí. Když je potřeba rychle odklidit například sníh z náměstí, můžeme nasadit najednou i více zaměstnanců. Máme je k dispozici, a pokud jsou práce spojené s údržbou města v ten den hotové, vracejí se do firmy dělat něco jiného,“ vysvětlil Podskalský.