Skomírající Velké náměstí i příliš strohé a stěsnané sídliště Mír. To jsou věci, které lidem ve městě nepřestávají vadit. Tomáš Křešnička ze Strakonic se nemůže smířit se stavem náměstí. „Nejlepší by bylo udělat z něj pěší zónu s větším množstvím zeleně,“ řekl. Sídlišti, kde žije více než dva tisíce lidí, pak podle mnohých chybí hlavně parkoviště.

Šancí radnice, jak získat na tyto akce peníze, je integrovaný operační program. „Podmínkou pro získání dotací je ale integrovaný plán rozvoje města,“ uvedla za městský úřad Eva Krausová. Ten má radnice do konce roku předložit na ministerstvu pro místní rozvoj ke schválení.

V něm musí být vytýčená oblast, která dlouhodobě vykazuje nepříznivý vývoj od příliš husté zástavby přes vysokou nezaměstnanost až po zvýšenou kriminalitu. Ve Strakonicích splňují tato kritéria právě sídliště Mír a Velké náměstí i s navazujícími prostory. „Problémové v daném území jsou i ulice Havlíčkova a Bavorova,“ poznamenal místostarosta Karel Vlasák.

Minimální celkové náklady projektů, které lze do plánu zahrnout, musí činit dva miliony eur (50 milionů korun). „Zvláštností tohoto dotačního titulu je i to, že jde o jedinou sumu a projekty zařazené do plánu je z ní možné realizovat podle potřeby,“ dodal Vlasák. Podle starosty Pavla Vondryse může jít o nejrůznější stavební úpravy jak veřejných prostranství, tak objektů. „Na rekonstrukci bytových domů bychom museli dát čtyřicet procent celkové částky,“ zdůraznil. Majitelům domů by to pak mohlo pokrýt polovinu nákladů nejen na zateplení, ale i na výměnu výtahů, stoupaček a podobně.

V případě úspěchu, bude možné dotaci čerpat do roku 2015.