„Nikdy jsem tu nebyl, ale rybářství mě zajímá a školu jsem si našel na internetu,“ řekl v sobotu při dni otevřených dveří. Ředitel školy Miroslav Merten byl potěšen tím, že stovku návštěvníků z celé republiky tvořili především vážní zájemci o studium na této škole, ojedinělé v rámci celé Evropské unie. Ještě letos má být zahájena její rozsáhlá rekonstrukce za více než 14 milionů korun, kterou z 85 procent hradí prostředky z Norských fondů. Přestavba, rozdělená na několik etap, se týká jak školní budovy, tak školního pokusnictví. Projekt počítá s renovací laboratoří, multimediální učebny, vstupní haly budovy a s vybudováním víceúčelového hřiště. Z těchto peněz budou rovněž dovybaveny laboratoře a učebny a nakoupeny učební pomůcky. Na školním pokusnictví vznikne nové středisko praktické výuky, opraveno bude i několik rybníčků. Práce mají trvat do roku 2010.