Už nebude možný přímý průjezd z Lidické směrem na výpadovku na Písek. Komunikace bude nově ústit do ulice Raisova. Cílem opatření je zjednodušení křižovatky i zklidnění dopravy. „Těžké automobily by to navíc mělo svést až k nádraží,“ uvedl vedoucí odboru dopravy městského úřadu Václav Býček. Určité zlepšení průjezdnosti má přinést i zkosení dolního cípu trojúhelníkové křižovatky. Všechny tyto úpravy jsou podle Býčka v souladu s koncepcí plánovaného severního dopravního půloblouku, který by měl v těchto místech začínat kruhovou křižovatkou.