„Bylo třeba vyměnit zábradlí, opravit římsy a vyspravit čelní betonové stěny,“ informoval vedoucí mostního střediska Správy a údržby silnic ve Strakonicích Jaroslav Man. Příští týden přijde na řadu můstek v Něměticích, kde dojde na výměnu železobetonového zábradlí, které se už rozpadá. V opravách dalších můstků chtějí silničáři pokračovat. Mezi ty hotové patří například můstek v katovické Liboči, u Kapsovy Lhoty nebo v Myšticích. Průměrné náklady na opravu každého z nich se pohybují do sta tisíc korun.