„Lidé se nás stále ptají jestli nenabízíme nějaké bydlení, ale všechny domy jsou obydlené. Tak jsme se rozhodli pro byty,“ řekl starosta Josef Mareš.

Budovu Vacovičtí koupili za 420 tisíc korun od soukromého zemědělce Josefa Daňka, kterému po revoluci v restituci připadla. Ve škole už dva byty jsou, rekonstrukcí podkroví k nim mají přibýt další dva. „Nejprve musíme zajistit nutné opravy střechy, komínu a krovu, to vše z obecních peněz,“ vysvětlil jeden z místních zastupitelů Jiří Kabát s tím, že opravy zahájí po zimě. V příštím roce Vacovičtí plánují zadání projektu a následně chtějí podat žádost o čtyřmilionovou dotaci. Z té by pak začali stavět byty.

Škola stojí na konci obce směrem na Chvalšovice. Postavena byla v roce 1926 a do 60. let minulého století se v ní vyučovalo.

Poté, co přestala sloužit svým účelům, ji začalo využívat místní zemědělské družstvo k uskladnění různých materiálů. Tomu byla v 70. letech budova proti vůli většiny místních obyvatel prodána. Zemědělcům sloužila až do nedávna, než ji odkoupil obecní úřad.

Tato pošumavská obec má v současné době 72 obyvatel, jejich věkový průměr je 50 let. Všemi možnými způsoby se snaží lidem život v obci zpříjemnit. Svědčí o tom nedávná rekonstrukce úpravny vod, místní hospody, kapličky nebo hasičské zbrojnice.

Jakub Ouředník