Jde o cyklus akcí pořádaných v jednom roce, které nesou název Vodňanské hrátky pro malé a velké 2008. „Skupiny účastníků dostanou na startu seznam míst, které mají navštívit. Jako důkaz musí zapsat požadovanou odpověď, například jaká turistická značka je na daném místě a podobně,“ poznamenala za všechny organizátory Blanka Vykusová.

Účastníci budou mít k dispozici i mapku okolí. „Ti menší se pohybují především po městě a jeho nejbližším okolí, zdatnější vyrážejí plnit úkoly i do okolních obcí,“ doplnila Vykusová. Předpokládaný návrat bude do dvaadvacáté hodiny. Všichni zúčastnění, kteří splní minimální počet nalezených míst, dostanou diplom.

Magdaléna Kadaňová