Přátelé – soudruzi! V těchto pohnutých chvílích, které prožívá celý náš národ, jsme až dosud dokázali dávat důstojným způsobem najevo své pohrdání armádami okupantů. Dokázali jsme se zachovat tak, jak se sluší na vyspělý národ.

Vyzýváme vás, abyste pokračovali v dosavadním postoji. Máme jediné zbraně: Klid, rozvahu, pohrdání. Nepropůjčujte se k jakémukoliv jednání a styku s okupanty! Je to bezvýsledné. Dávejte si pozor v rozhovorech s neznámými lidmi. Neuvádějte jména funkcionářů!

Proměňte své obce v jediné heslo, v jedinou výzvu – k odchodu okupantů. Přelepováním a obrácením směrovek, dezorientujte projíždějící okupační jednotky! Střezte se ale otevřených provokací, zejména vy, mladí – proč se pokoušet o sebevraždu. Informujte své spoluobčany o všech zprávách, které se z dění v okrese dozvíte. Pomáhejte rozšiřovat Naše noviny, po přečtení je předávejte dál, vylepujte je ve svých obcích!

Naše zbraně: Klid – rozvaha – pohrdání!

Naše heslo: Dubček – Svoboca – Demokracie

Náš cíl: Svobodné Československo.

(Informace poskytl Státní okresní archiv Strakonice)