Zaparkování a usazení nadměrného nákladu mezi mostem a kasárnami způsobilo, že se v ranní špičce nastavěly v Hošticích z obou směrů fronty aut. Lávka pro pěší, na kterou se zároveň přeloží kanalizační a vodovodní potrubí z mostu, byla hrubě smontovaná už v pátek. Ochozí části budou doplněné v nejbližších dnech.