Po celou sezonu zaplněné kempy, penziony a hotely kolem orlického jezera, to je přání jejich majitelů. „Rok od roku jezdí méně turistů. Odrazuje je voda plná sinic a různých nečistot, ve které se koupají jen největší odvážlivci,“ shodují se provozovatelé.

Jejich zkušenosti potvrzuje také Ladislav Štěpánek ze Světlé nad Sázavou. „Jezdili jsme k Orlíku asi patnáct let. Já jsem vášnivý rybář a rodina má ráda koupání. K obojímu zde byly ideální podmínky. Bohužel už to neplatí, a tak jsme po dva roky trávili dovolenou na Lipně.“

Situaci má zlepšit projekt Orlicko čistější, který ve spolupráci s obcemi připravila Regionální rozvojová agentura RERA. Záměrem je vyčištění a následná revitalizace orlického jezera a okolí tak, aby bylo možné šetrným způsobem využívat přírodní potenciál místními obyvateli a zejména turisty.

Realizace projektu získala již podporu Jihočeského kraje. Jedná se také se Středočeským krajem, na jehož území část jezera leží. Nyní obce sdružené ve Svazku obcí regionu Písecko připravují podklady pro žádosti o evropské peníze.

Největšími znečišťovateli jsou některé obce, v menší míře pak rekreační objekty a značným problémem jsou i splašky hnojiv z polí.

„Na valné hromadě v uplynulém týdnu bylo rozhodnuto, že Svazek obcí regionu Písecko požádá kraj o peníze na zpracování projektové dokumentace na kanalizaci a čističky odpadních vod v Orlíku nad Vltavou, Jickovicích, Kostelci a dalších obcích v údolí řek Vltavy a Otavy. Jde o obce v oblasti Natury 2000,“ informoval Petr Jelínek, projektový manažer MÚ Písek.

Výstavba kanalizace a čističek je finančně velmi náročnou záležitostí. Proto se Svazek obcí regionu Písecko chystá v příštím roce podat žádost o dotaci z Regionálního operačního programu Životní prostředí.

Vzhledem k tomu, že přehradní jezero „dotují“ také nečistoty z řek Lužnice, Nežárky a zejména Otavy a Vltavy, bude nutné řešit kanalizaci a čističky odpadních vod také v jejich povodích.