Dopoledne v městském domě kultury bylo plně v jejich režii a patřilo především vzájemnému představení a předávání zkušeností. Odpolední sportovně zábavný program v areálu strakonického hradu pak pro ně připravili pracovníci městského úřadu. Vše připomínalo kdysi populární televizní soutěž Pevnost Boyard. Školáci kutáleli pneumatiku, ručkovali přes řeku na lodi, lovili indicie z hradní studny a podobně. Zatímco českobudějovické dětské zastupitelstvo (DZ) vzniklo až v tomto školním roce, táborský parlament existuje už od roku 2000. Jen o rok mladší je strakonické DZ. Dětští zastupitelé, kterých je jednadvacet stejně jako dospělých, se například zabývali projektem regenerace sídliště Mír a vymýšleli různé návrhy řešení, které pak byly dokonce začleněny do veřejného projednávání. „Jednání dětského zastupitelstva jsou veřejná,“ pozvala k bližšímu seznámení s fungováním strakonického DZ tisková mluvčí radnice Marie Tůmová.