Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Otavu propojí začátek odpočinkové zóny Podskalí s areálem strakonického hradu možná už v tomto roce.

Řada oslovených obyvatel města s vybudováním takové lávky souhlasí. Jednou z nich je i Martina Kučerová ze sídliště Mír. Ta k celé věci řekla: „Pro nás to bude výborná věc. Například když se vydáme do letního kina, tak místo nepříjemného obcházení se cesta promění v příjemnou procházku.“ Stále jsou ale slyšet i výrazné hlasy proti. Podle nich by tyto finance mohly být využity jinde účelněji. Ať už na lávku u hotelu Bavor či v Novém Dražejově.

Náklady přesáhnou třicet milionů korun. Radnice si podala žádost do Regionálního operačního programu, do titulu infrastruktura cestovního ruchu. „Výsledek budeme vědět asi už koncem června,“ uvedla Eva Krausová z odboru rozvoje radnice. Dotace by mohla přesáhnout 28 milionů korun, na město by pak zbyly k zaplacení miliony dva.

„Pokud budeme úspěšní, začnou práce co nejdříve,“ přislíbil místostarosta Karel Vlasák. Stavba ale podle něj letos určitě neskončí.⋌Strana 2

Most pro pěší a cyklisty propojí nábřeží u pivovaru s prostorem mezi hradem a někdejší sýpkou.

Stále se však najdou lidé, kteří s ní nesouhlasí a myslí si, že je zde zbytečná. Jednou z nich je Alena Kolářová ze Strakonic: „Na Podskalí chodím ráda, miluji to tam, je tam krásně. Kvůli lávce určitě padnou i některé stromy a zničí se zeleň, proto s její výstavbou zásadně nesouhlasím.“ Starší muž dodává: „Mě taková stavba pokazí překrásný pohled proti proudu řeky na Podskalí.“

„Myslím si, že při výběru jsme volili to nejcitlivější místo,“ oponuje místostarostka Ivana Říhová. Lávka by navíc měla být postavena tak, aby nepůsobila příliš rušivým dojmem.

Lávka podle ní zapadá i do vytvářené studie proměny městského centra. Návrhy totiž počítají se vznikem zeleného pruhu od kostela sv. Markéty až k řece. Podle slov místostarosty Karla Vlasáka takové přemostění také poněkud odvede pozornost od nepříliš vzhledného jezu.