Jediná městská policie, která má vlastní mobilní radar, je blatenská. Ve Vodňanech ani ve Strakonicích o jeho nákupu neuvažují.

Jiří Kníže z Blatné si myslí, že je třeba kontrolovat spíše motorkáře. „Ti jedou městem jak šílení. Nejhorší je to v Masarykovce, tam se nejvíc předvádějí. Řidiči aut podle mého spíše padesátku dodržují,“ poznamenává k používání radaru v ulicích.

Městští strážníci už mají s radarem tříleté zkušenosti. “Nasazujeme ho na hlavní průtahy městem, jako jsou ulice Čechova, Písecká, Masarykova a další,“ informoval velitel městských strážníků Petr Vaněk.

Na kontrolu rychlosti vyjíždějí tak dvakrát týdně. „Pořídíme fotodokumentaci a zjištěná data zasíláme přes počítač městskému odboru dopravy,“ říká velitel.

Za letošních pět měsíců už v Blatné zaznamenali 20 případů překročení rychlosti. „Bylo to v rozmezí mezi padesáti a sedmdesáti kilometry v hodině. Loni to bylo za celý rok 37 případů a v roce 2006 dokonce 48,“ říká za odbor dopravy blatenského městského úřadu Karel Klozar. A popisuje další postup: „Co se spáchá v obvodu naší působnosti, řešíme my. Ostatní případy po nabytí právní moci oznamujeme do registru řidičů v místě trvalého pobytu.“

Při překročení rychlosti přicházejí řidiči o tři body, čeká je až pětitisícová pokuta, a při opakovaném překročení rovněž zákaz řízení. „To všechno pokud překročí nejvyšší dovolenou rychlost o 20 a více kilometrů v hodině v obci nebo o 30 a více kilometrů mimo obec,“ připomíná Klozar.

Existence dalšího radaru je pro dopravní policii výhodou. „Strážníci nám pomáhají dohlížet na bezpečnost silničního provozu a odhalovat ty řidiče, kteří nerespektují pravidla,“ komentuje jeho užívání za Službu dopravní police PČR ve Strakonicích Karel Jeníček.

Upozorňuje zároveň, že uvolnění prostředků na nákup radaru je v kompetenci jednotlivých městských úřadů.

Měřit rychlost vozidel je v rámci dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu od 1. července 2006 oprávněna Policie České republiky a obecní policie. Strážníci městské policie jsou oprávněni vozidla, jejichž řidiči překročí nejvyšší dovolenou rychlost, zastavovat a překročení nejvyšší dovolené rychlosti projednat v blokovém řízení.