Sto dvacet osm milionů korun půjde do rekonstrukce vytápění a zateplení volyňských škol.

Úsporná opatření se dotknou základní, vyšší odborné a střední průmyslové a jazykové školy, včetně domovů mládeže a dětského domova. Tedy všech škol a školských zařízení Jihočeského kraje.

Největší díl peněz padne na rekonstrukci centrální kotelny na Děkanu. Ta zásobuje teplem a teplou užitkovou vodou domovy mládeže obou volyňských středních škol a dětský domov i obě budovy základní školy. „Ve všech vytápěných objektech budou zřízeny nové předávací stanice a dojde ke kompletní rekonstrukci teplovodných rozvodů k nim,“ přiblížil ředitel VOŠ a SPŠ Jiří Homolka.

Opatření mají školám přinést menší náklady na provoz. „Za dodávky tepla zaplatíme mnohem méně. Co ušetříme, můžeme investovat jinam,“ pochvaluje si ředitel volyňského dětského domova Jiří Pán.

Pozitivem je také dopad na životní prostředí. Spalování hnědého uhlí má totiž nahradit topení štěpkou, plynem a tepelné čerpadlo.

V první etapě rekonstrukce dojde k výměně oken a zateplení domovů mládeže. „Na internátu chceme zazdít lodžie a zvětšit tak obytné plochy pokojů. S tímto nápadem přišla ředitelka střední a jazykové školy Božena Jankovcová,“ zdůraznil spolupráci volyňských škol Jiří Homolka.

Právě průmyslovou školu čekají nejzásadnější změny – kompletní zateplení všech objektů a výměna oken. „Je plánovaná i celková výměna otopné soustavy a likvidace kotelny na lehký topný olej v areálu školy v Resslově ulici. Tuto budovu bychom chtěli později přestavět na přednáškovou síň pro přibližně sto čtyřicet studentů,“ zmínil se ředitel průmyslové školy.

Kromě úspory energií má rekonstrukce přinést také větší komfort studentům ubytovaným na domovech mládeže a zlepšení podmínek pro výuku.