Jáma se zábradlím uprostřed hradního nádvoří připomínající studnu slouží zatím lidem spíš jako odpadkový koš.

Nad tímto, na první pohled nesmyslným otvorem plným nepořádku, se pozastavila i návštěvnice hradu Lucie Lopraisová z Hrádku nad Nisou: „Nechápu, proč tam ta díra se zábradlím je.“ Karel Kvasnička ze Strakonic dodal: „Já jsem tam sice byl, když byla zrovna vyklizená, ale i tak nechápu, proč už s tím někdo něco nedělá.“

Toho, že rádoby studna svádí lidí k odhazování odpadků, si je vědoma i místostarostka Ivana Říhová. „Bohužel to tak bude do té doby, než získáme finanční prostředky na její obnovu,“ připustila Říhová.

Zmínila se o tom, že už při rekonstrukci hradu před dvěma roky geologický průzkum ukázal, že by tam studna či vodní jímka mohla být. Skalní podloží má být ve 12,5 metru a ve čtyřech by se měla objevit voda. Kvůli dodržení termínů ale tehdy nebylo možné studnu vyhloubit. Došlo tedy k odtěžení asi jen do dvou metrů a ohrazení.

„Našly se i archivní doklady, že tam ve středověku studna skutečně byla,“ doplnila Ivana Říhová, která v době rekonstrukce hradu byla ředitelkou Muzea středního Pootaví. To archeologický průzkum zaštiťovalo. Podle ní skrývají nánosy ze studny mnoho zajímavého. Nálezy mohou mnoho napovědět o tom, jak tehdejší společnost žila.

Město usiluje na tuto akci o dotace z regionálního operačního programu z titulu, který se týká záchrany architektonického dědictví. Žádost byla podaná v březnu. „Jak jsme dopadli, bychom mohli vědět už v polovině června,“ konstatovala místostarostka. Pokud Strakonice příspěvek dostanou, měly by práce začít ještě letos.

Se zamýšlenou akcí se naskýtá i otázka, jak zabezpečit hotovou studnu před nepořádkem. „Jinde mají síta, která jdou vytáhnout a vyčistit. Není to sice úplně hezké, ale účel to plní,“ dodala Říhová.