Ty odbor rozvoje pozval na páteční 14. hodinu do malé zasedací síně v hlavní budově radnice. „Tam budou mít všichni zúčastnění poslední mož〜nost konzultovat své připomínky přímo s autorem studie architektem Josefem Kiszkou,“ uvedla mluvčí radnice Marie Tůmová.

Josef Kiszka poprvé představil studii na březnovém setkání s občany. Variantní návrhy se týkaly nejen samotného Velkého náměstí, ale i celého území od ulice Katovická přes Palackého náměstí až po křižovatku u Hvězdy.

Nejzásadnějším zásahem by podle ní mělo být výrazné zmenšení rampy před městským úřadem. V pásu od Palackého náměstí směrem k Podskalí by zase měla převažovat zeleň.

Následně měli lidé možnost se na studii podívat na webových stránkách radnice nebo přímo na odboru rozvoje. Dále byla k vidění také v prostorách městského informačního centra a Šmidingerovy knihovny.

„Názory, podněty a připomínky budou zohledněny v definitivní verzi architektonické studie,“ dodala Marie Tůmová.