Po venkovním areálu Plaveckého stadionu ve Strakonicích bylo včera rozmístěno několik stanovišť, na kterých dokazovalo své dovednosti ve dvou soutěžích na 75 žáků základních škol J.A.Komenského z Blatné, z Katovic, z Čestic, ze ZŠ Povážská a zdravotnického kroužku při Oblastním spolku Českého červeného kříže (OS ČČK) ve Strakonicích.

"V okresním kole soutěže Hlídek mladých zdravotníků je čekalo pět stanovišť s reálně znázorněnými zraněními (na snímku), jako například s tepenným krvácením, zástavou dechu a podobně,“ zmínila se za OS ČČK Helena Mocová.

Po skončení soutěže přešli stejní účastníci do další soutěže – Dokaž, že umíš, kterou pořádal Svaz civilní ochrany. Svůj um dokazovali žáci například v uzlování, topografii, střelbě, přechodu po laně a podobně.