„Letos chceme realizovat minimálně čtyři, nebo je dostat do fáze podání žádosti o dotace,“ řekl starosta Drachkova Miroslav Krčal.

Už v loňském roce se tito starostové dohodli na společném postupu při opravě silnic, které vedou obcemi. Proto také projekty a žádost o dotace načasovali tak, aby se opravy silnice prováděly vždy v celé její déle a nekončily na hranici katastru.

Místní lidé na stav silnic, které jsou samá díra, hartusí. „Jsou dost frekventované, ale v takovém stavu je to o rozbití auta, motorky nebo kola. Po některých nejde v zimě ani jezdit,“ říká Jaroslav Berger ze Sousedovic.

První silnicí, která patří Drachkovu a Pracejovicím, je místní komunikace Drachkov – Makarov. „Na ni jsme získali dotace v částce 4,5 milionu korun, přičemž celkové náklady dělají 5,136 milionu korun,“ informoval starosta Drachkova, který s nápadem společného postupu přišel.

V těchto dnech bylo provedeno výběrové řízení na zhotovitele a do konce měsíce by začaly práce. K dopravnímu omezení nedojde, protože oprava povrchu bude prováděna za provozu.

O dotaci na silnici Sousedovice – Drachkov zažádají společně Drachkov a Sousedovice. O dotaci na silnici z Makarova na Drachkov zažádají Pracejovice.
Ke třem obcím se přidal ještě Kraselov. V současné době nechává zpracovat projekt na silnici ze Smíradic do Kraselova, která částí patří Sousedovicům a částí Kraselovu. „O opravu jsme už žádali v loňském roce a neuspěli jsme, tak doufáme, že to vyjde díky tomuto spojenectví,“ řekla starostka Irena Uhlířová.