Vlnu odporu zvedl u občanů Volyně záměr firmy Queen Service s.r.o. vybudovat v areálu bývalé Mototechny termickou pec na čistění kovů od barev a laků. Proti záměru sepsali petici.

„Bojíme se o své zdraví. Nevíme, jaký dopad bude mít spalování barev na životní prostředí. Vždyť se mají spalovat toxické organické barvy. Nechceme ve městě něco, co by nás ohrožovalo,“ bojí se lidé.

Petici proti zřízení termické pece podepsalo 347 občanů Volyně. Cílem lidí je zastavit územní řízení.

Podle jednatele společnosti Queen Service Miroslava Jakubce splňuje zařízení veškeré podmínky Evropské unie a kladně se k záměru vyjádřila i hygiena, životní prostředí a krajský úřad. „Máme povolený zkušební provoz na šest měsíců, během toho se budou sledovat všechny limity škodlivin, emisí a podobně, aby se ukázalo, zda je vše v normě,“ upřesnil Jakubec.

Lidé chtějí, aby se za ně postavilo město. „Město ze zákona není účastníkem stavebního řízení o povolení stavby středního zdroje znečišťování ovzduší. Toto povolení vydává odbor životního prostředí krajského úřadu a vydal ho i firmě Queen Service. Nemáme tak pravomoc jednání ani zastavit,“ uvedla starostka Lenka Nestřebová. Věří tomu, že na krajském úřadě, hygieně i životním prostředí jsou odborníci, kteří předkládaný záměr vyhodnotili správně.

Územní řízení bude ale zastaveno. „Při kontrolní prohlídce jsme zjistili, že budova je už rozestavěna, aniž bychom vydali stavební nebo územní rozhodnutí,“ řekla za stavební odbor Jana Kostková. Stavební úřad teď zajistí postup podle stavebního zákona.

„Jsme štastni, že je řízení zastaveno. Nechceme, aby se rozjelo nové, dokud nebudeme mít k záměru vyjádření odborníků. Chceme vědět, že jde o bezpečný provoz,“ zmínila se Ludmila Nováková, která bydlí nedaleko objektu.

Lidé nechtěli vyslechnout argumenty pro stavbu pece

„Nechceme ve městě spalovnu barev, která by škodila životnímu prostředí a zdraví.“ S tím přišlo ve čtvrtek asi čtyřicet lidí z Volyně na besedu do sálu Na Nové.

Proti termické peci, kterou chce v bývalé kotelně Mototechny provozovat firma Queen Service, si připravili řadu argumentů. „Pracuji v podobné firmě. A údaje, které nám byly předkládány na prvním jednání 17. dubna na městském úřadu se mi zdály nepravdivé. Pan Jakubec z firmy Queen Service například udal, že se díly očistěné od barvy oplachují čistou vodou. Já ale zjistil, že to nebude stačit a bude se muset omývat kyselinou. On říká, že pec je nová, ale už stála nějaký čas v Dražejově. Tam ji chtěli provozovat, ale město Strakonice to zamítlo,“ řekl jeden z občanů.

V Dražejově byl podle Jaromíra Zemana ze stavebního úřadu ve Strakonicích záměr v rozporu s územním plánem. „Pán pracuje u firmy, která dělá chemické odlakování. Jsou to jen konkurenční boje. Termické odlakování je mnohem šetrnější a modernější metoda. Všechny podklady si mohou lidé prohlédnout na městském úřadě,“ podotkl Miroslav Jakubec.

Lidem se nelíbilo ani to, že by měla provozovna stát v zátopové oblasti. Miroslav Jakubec na to reagoval: „Pokud by došlo k havárii, počítač termickou pec hermeticky uzavře. Vanu na umývání dílců chceme postavit 70 centimetrů nad zem. Nad úroveň pětisetleté vody.“

Po vyčerpání argumetů obyvatel Volyně dostal slovo jednatel společnosti Miroslav Jakubec. Ve chvíli, kdy chtěl svůj záměr podrobně představil, většina lidí na protest proti provozu opustila sál.

„Pokud bude chtít někdo vědět podrobnosti o termické peci, a přijde s rozumnými argumenty, rád je s ním projednám. Se záměrem chceme pokračovat“ vyjádřil se Jakubec.