„V současné době se setkáváme stále více se spoluobčany se sluchovým nebo řečovým postižením. Umíme se s nimi ale domluvit? Tím, že bychom uměli jazyk, který znají, zpříjemnili bychom jim mnohá jednání,“ poznamenala za pořádající strakonické pracoviště Zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice Marie Mašátová.

Účastníci šedesátihodinového kurzu znakové řeči se naučí například základní symboly představující písmena abecedy, barvy, číslovky, časové pojmy jako je den, hodina, rok. Dále názvy zvířat, věcí, ovoce, zeleniny, názvy zaměstnání, služeb, škol, dopravních prostředků, názvy měst, států. Na řadu přijdou i běžné hovorové výrazy každodenní potřeby.

„Na závěr kurzu bychom si v praxi vyzkoušeli, co jsme se naučili. Navštívíme některá zařízení, kde jsou sluchově postižení klienti,“ přiblížila Mašátová.
Kurzu se podle ní mohou účastnit nejen pracovníci státní správy, pečovatelských domovů, domů pro seniory a podobně, ale i ostatní zájemci.