Dopravní spojení jihočeského regionu se Středočeským krajem a Prahou bude opět rychlejší a bezpečnější. V úterý byla slavnostně zahájena stavba téměř šestikilometrového úseku rychlostní komunikace R4 mezi Třebkovem a Miroticemi. Naváže na vloni otevřenou mimoúrovňovou křižovatku na Nové Hospodě.

„Po silnici mezi Prahou a Pískem jezdím několikrát do týdne. Je tady velký provoz, protože tudy jezdí i hodně řidičů z Českých Budějovic. Vítám tedy každý kousek nové komunikace. Jen mám obavy z toho, aby v průběhu stavby nebyly takové dopravní komplikace jako na Nové Hospodě,“ uvedl Ondřej Hloušek, který sledoval poklep na základní kámen stavby.

Pracovníci dodavatelského sdružení firem Strabag a Swietelski i zástupci Ředitelství silnic a dálnic však motoristy uklidňují. Nová trasa je navržena tak, aby byl po celou dobu výstavby zachován provoz v co největší míře po současné komunikaci. Ta se pak po dokončení čtyřproudové vozovky přemění na silnici druhé třídy a stane se místní komunikací.

Nový úsek odkloní dopravu z obce Předotice. Stavba mimo jiné zahrnuje také pět silničních mostů, související přeložky inženýrských sítí a počítá i s podchodem pro pěší u Radobytců, kde je pro chodce velmi nebezpečná křižovatka.

Vedle lepšího spojení mezi Prahou a jižními Čechami stavba čtyřpruhové komunikace umožní oddělení dálkové a místní obslužné dopravy. Zvýší se nejen cestovní rychlost, ale také bezpečnost silničního provozu.

„Bude mít významný přínos v oblasti životního prostředí. Komunikace bude maximálně respektovat ekologické parametry,“ doplnil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR Alfred Brunclík.

Po novém úseku mezi Třebkovem a Miroticemi na Písecku se motoristé poprvé svezou v roce 2010. O čtyři roky později je R4 povede přes obec Čimelice až k středočeskému Dubenci. Právě tady čtyřproudová komunikace od Prahy byla před 20 lety ukončena a od té doby se novou stavbou nepodařilo navázat.