Šlo o závěrečné praktické cvičení k tematu školních osnov Ochrana člověka za mimořádných situací. Pro děti byla připravena i topografická zkouška, dopravní test, střelba ze vzduchovky, požární příprava nebo zkouška první pomoci. Hasičský záchranný sbor a Policie ČR si navíc pro děti připravily ukázky techniky. Na akci se podílel také Klub svazu civilní obrany a Český červený kříž Strakonice.