Z třiceti nominovaných se ocenění dočkalo sedm dobrovolníků a čtyři týmy. Mimořádnou odměnu pak dostal jeden jednotlivec a tři kolektivy ze Strakonic.
„Cílem je ocenit veřejně prospěšné aktivity konkrétních lidí a prostřednictvím jejich příběhu propagovat dobrovolnictví,“ doplnil Michal Novotný z občanského sdružení BEZ Katovice, které se na pořádání podílelo se sdružením Inkano Písek a Komunitní nadací Blanicko – Otavskou.

Vyhlášení se konalo v úterý odpoledne ve Šmidingerově knihovně za účasti hejtmana Jana Zahradníka, vedení strakonické radnice a dalších osobností.

Mimořádně oceněným jednotlivcem ve Strakonicích byla členka humanitární jednotky Českého červeného kříže ve Strakonicích Kateřina Jankovcová, která zároveň patří do ústřední záchranné jednotky ČČK Praha. Zároveň vede mladé zdravotníky ve Strakonicích.

Do skupiny mimořádně oceněných týmů patří dvojice Jaroslav Bašta a Sylva Němejcová, kteří vedou dětský folklorní soubor Prácheňáček.

Dalšími oceněnými jsou Michal Hadraba a Zdeněk Hadrava. To jsou členové zdravotnického kroužku, který už 15 let působí na Základní škole Povážská Strakonice. Kromě jiného slavili úspěchy v krajských i celorepublikových záchranářských soutěžích.

Cena čekala i na strakonické dětské zastupitelstvo. V jeho rámci se žáci místních škol zapojují do dění ve městě. Snaží se řešit aktuální problémy ve svém okolí. Pro školní rok 2006/2007 byla jejich nosným tématem problematika drog a jejich prevence. Dokonce natočili i filmové klipy na toto téma.

Křesadlo 2007 v kraji:
Jednotlivci : Jan Talich z Chvojnova – Zapojil se do programu Pět P, který je založen na kamarádství dospělého dobrovolníka a ohroženého dítěte. Iveta Vincíková z Písku – Pracuje v centru Arkáda na lince důvěry. Miloš Smetana z Tábora – Vede léta studentský divadelní soubor Múzika. František Špeta z Kovářova – Stál před 38 lety u zrodu místního oddílu stolního tenisu. Dana Jaroňová ze Soběslavi – Vede mladé záchranáře. Jiří Peška z Českých Budějovic – Pracuje v Dětském centru Arpida a v Dětském stacionáři Hvězdička. Jeho doménou je muzikoterapie. Veronika Kožmínová z Milevska – Tři roky nezištně pomáhala nevidomým manželům v Táboře.
Týmy: LIONS Club Tábor – Pomáhá zejména zrakově a sluchově postiženým. Místní skupina Českého červeného kříže Písek – Přes krátkou dobu existence se jim podařilo realizovat řadu akcí. Studenti Střední pedagogické školy Prachatice – Pomáhají v místním hospici nevyléčitelně nemocným. Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o. s. z Jindřichova Hradce – Jeho členové se zúčastňují nejrůznějších programů u postižených, seniorů a podobně.