Hrad nad řekou Otavou, ten kdysi byl po Praze nejvýznamnějším místem v Čechách, kde působili maltézští rytíři.

Nyní se začínají objevovat vážné diskuze o tom, zda by se řád přece jen nemohl do Strakonic nějakým způsobem opět vrátit.

„Strakonický konvent nebyl vlastně nikdy oficiálně zrušen,“ poznamenal Ondřej Fibich, který má nyní ve Strakonicích na starosti informační pobočku tohoto řádu. Po zatčení posledního převora Antonína Voráčka sice přestal ten strakonický fungovat, ale ve skutečnosti nikdo jeho činnost neukončil.

Jak Strakonice významně zasahovaly do historie řádu na území českých zemí, zaznívalo opakovaně i v dokumentu s názvem Ve znamení osmihrotého kříže, který mohli účastníci sobotního vzpomínkového aktu zhlédnout ve společenském sále Šmidingerovy knihovny na strakonickém hradě. „Strakonice jsou nejstarším křižáckým hradem na sever od Alp,“ zdůraznil magistrální rytíř řádu František Skřivánek.

Podle jeho slov řád maltézských rytířů završil už devítisetletou historii. Na území Čech je přitom již osm set let a stejnou dobu i ve Strakonicích.
Jeho činnost se dnes zaměřuje především na péči o nemocné, chudé a trpící.

„Po celém světě máme v současnosti kolem tisíce členů,“ zmínil se František Skřivánek. Dodal, že má dvě složky – duchovní a laickou. Laikové přitom tvoří valnou většinu členů tohoto řádu. Členové však nejsou jen muži, ale i řádové dámy.

Historie a současnost:
České velkopřevorství suverenního řádu maltézských rytířů tak zní přesný název české odnože organizace, jejímž hlavním patronem je Jan Křtitel. Odtud také pochází jeho označení Johanité. Vznik řádu se datuje do dob bojů o Jeruzalém. Sídlil na Rhodosu, Krétě a nakonec na Maltě. Tam odrážel útoky Osmanů, kteří chtěli zničit křesťanský svět. Křižácky bojovnou stránku řádu vždy doplňovala i tvář milosrdně charitativní. Ta má svou kontinuitu až do dnešních dní. Aktivita maltézských rytířů má celosvětový charakter. Pomáhali v Peru postiženém zemětřesením i po záplavách v Mexiku. Stranou však nezůstává ani Česká republika. Projekt dopravní služby v rámci Maltézské pomoci pro zdravotně postižené funguje úspěšně například i na Českobudějovicku.