Radnice má už víc než rok v rukou regulační plán lokality Ostrov – Podskalí a stále se nic neděje. Jedná se přitom o velmi oblíbenou odpočinkovou lokalitu obyvatel města. „Když se chci vydat na delší procházku, chodím právě tudy. Podle mě to tam dřív vypadalo mnohem hůř. Přesto si myslím, že by šlo leccos zlepšit,“ zmínila se osmačtyřicetiletá Martina Plášilová. „Mně by se líbilo, kdyby tam bylo něco pro alternativní sporty,“ dodal čtrnáctiletý Jan Kovárna.

Přesto, že se tam zejména v letních měsících každoročně vystřídá mnoho lidí, se o tento prostor nikdo pořádně nestará. Regulační plán existuje už od konce roku 2006. Konkrétnější plány však zatím nejsou. „Je to záplavové území, a tak jsou možnosti co tam vybudovat omezené. Mělo by jít vlastně o rozšíření toho, co už na Podskalí je. Tedy úpravy se sportovně rekreačním zaměřením,“ vysvětlila včera vedoucí odboru rozvoje Marta Slámová.

„Vše naráží na vlastnické vztahy. Doufáme, že se nám podaří dobrým vyjednáváním Ostrov získat do vlastnictví, tedy alespoň volné nevyužité plochy,“ poznamenal místostarosta Karel Vlasák. Teprve poté bude moci radnice začít realizovat své záměry.

S tím vším souvisejí podle Vlasáka i protipovodňová opatření, na nichž nyní radnice pracuje společně s Povodím Vltavy. „Nějaké velké valy tam nemají smysl. Bude se tedy jednat především o zpevnění břehů, aby je voda nevymílala,“ přiblížil místostarosta. Vše, co tam vznikne, pak má být takové, aby to nepřekáželo případné velké vodě a aby na tom povodně nemohly udělat velké škody.

Základem úprav bude vyrovnání terénu a úprava zeleně. Prohloubení a odstranění nánosů by se mělo dočkat slepé rameno pod tamní hrází. „Když to bude naším majetkem, bude to také znamenat, že se budeme muset o tuto lokalitu pravidelně starat,“ přislíbil Karel Vlasák.

Některé záměry města s Ostrovem:
Přírodní koupání – v jihozápadním cípu ostrova má být oblázková pláž a travnatá plocha s přístupem k vodě.
Laguna – část slepého ramene pod přelivnou hrází bude upravena pro koupání a vodní hry zejména pro rodiny s dětmi a neplavce.
Terénní rychlodráha – cyklisté by měli mít vymezený prostor pro sportovní jízdu bez toho, aby ohrožovali chodce. Plány počítají s terénními vlnami i dalšími překážkami.
Hrad – v severozápadním cípu má vzniknout útvar, který se bude hodit k rozhlížení po toku řeky, k dětským hrám a třeba i pro základní nácvik volného lezení.