Budeme mluvit o tom, co ve vás denodenně vzbuzuje otázky, o čem se bavíte u kávy, mezi známými – podoba Velkého náměstí a centra Strakonic jako takového. Přijďte těm, kteří jsou za to zodpovědní, položit otázky, donuťte je říci konkrétní závěry, termíny a možnosti. Den s Deníkem je tu především pro vás a redakce Strakonického deníku stojí za vámi. Sledujte Strakonický deník, který vám přinese více informací.