„Bojíme se, že z areálu půjde hluk, zápach a kdo ví, jak to bude s ekologií,“ uvedli manželé bydlící nedaleko firmy.

Na včerejším ústním jednání na městském úřadě zástupci společnosti Queen Service, s.r.o., lidem záměr přiblížili. „Chceme do bývalé kotelny instalovat zařízení na čištění kovových předmětů od organických látek, jako jsou nátěrové hmoty, lepidla, epoxidové živice a podobně,“ řekl za společnost Miroslav Jakubec.

Nejvíce lidi rozčiluje, že jim nikdo o záměru neřekl dopředu. „Dostali jsme informaci o čtvrtečním veřejném jednání, ale až ve středu večer. Neměli jsme šanci zjistit si, o jakou technologii vůbec jde a jaký na nás bude mít otevření takového provozu dopad,“ rozčiluje se většina lidí z okolí.

Pec má ale podle Jakubce všechna osvědčení a potvrzení o shodě platná pro země Evropské unie. „K záměru se vyjadřovala mimo jiné krajská hygienická stanice, inspekce životního prostředí a inspekce ochrany ovzduší. Nikdo neshledal žádný problém,“ dodal.

Lidem taková slova nestačila. Vedoucí odboru výstavby MěÚ Volyně Jana Kostková nakonec prodloužila lhůtu, ve které mohou lidé uplatnit k záměru své připomínky. „Až do 25. dubna bude moci veřejnost nahlédnout do materiálů a doručit připomínky. Ty pak vyhodnotím,“ poznamenala.

Mezi občany panuje nedůvěra. „Potřebujeme, aby nám někdo vše pořádně vysvětlil. Firma záměr předkládá jako stoprocentní a perfektní. Nikdo ale nemůže vědět, co to udělá za rok za dva,“ bojí se Bohuslav Králíček

Lidé se obávají znečištění a hluku z čisticí pece

Tepelné čištění kovových držáků od laků a barev – to je technologie, které se chce věnovat společnost Queen Service s.r.o. v bývalé kotelně v areálu Mototechny.

„Mám obavy z hluku, bydlím totiž vedle. Vím, jak to v podobných provozech chodí. Aby pece dosahovaly vysokých teplot, musí se do nich hnát kyslík. To zajišťují ventilátory, a ty dělají hluk,“ říká Jan Mráz z Volyně.

Jednatel společnosti Miroslav Jakubec ale oponuje. „Žádný hluk z pece nepůjde a nebudou tu ani žádná jiná zařízení, která by ho vydávala,“ podotkl.

Technologie

Kovové držáky se očistí zahřátím na teplotu 270 až 450 stupňů Celsia, při které dojde k rozložení organických látek na povrchu. „Vzniklé plyny se spálí ve speciální komoře, která je také součástí pece, při teplotě 850 až 950 stupňů Celsia,“ doplnil Jakubec.

„Máme okno do ulice, tam kvůli dopravě neotevírám. Bojím se, že k nám teď půjde ze zahrady ještě zápach z čištění,“ řekla Ludmila Nováková.
Metoda termického čištění, ale nemá zatěžovat lidi ani životní prostředí. „Emisní koncentrace oxidu dusíku lze podle měření v některých provozech v republice očekávat kolem 80 miligramů na metr kubický. Původní kotelna měla několikanásobně vyšší emisní zátěž,“ dodal Jakubec.

Likvidace odpadu

Otázky lidí na čtvrtečním otevřeném jedání o záměru firmy směřovaly i k likvidaci popela, který vznikne spálením barev.

„Ten je oplachován a jednou za tři měsíce ho dáme k likvidaci odborné firmě. Ani voda, která kusy omývá se nedostane ven. Jde o recirkulační systém. Voda se jen vypařuje a doplňuje stále dokola,“ vysvětlil Miroslav Jakubec.

Přínos městu

Obyvatele Volyně zajímalo také, co vybudování čistící pece přinese městu. „Provoz je prý dvousměnný a stačí na to jeden člověk,“ ozývali se.
„V případě, že budeme moci zahájit trvalý provoz, chceme v areálu vyrábět rámy, které používají naši zákazníci pro lakování součástí. Tím by vzniklo dalších přibližně patnáct nových pracovních příležitostí,“ dodává Jakubec.