Jasná už je pro letošek například rekonstrukce chodníků ve Starém Dražejově včetně havarijní opravy kanalizace a vodovodu. „Dále je to třeba rekonstrukce kanalizace v Lidické ulici, která se bude dělat bezvýkopovou metodou. Dostane se i na vyasfaltování plochy autobusové zastávky v Hajské,“ zmínil se starosta Pavel Vondrys.

Z menších akcí je to například prodloužení chodníku směrem na Podsrp až ke kostelu, parkoviště v ulici Spojařů či autobusová zastávka v ulici Bezděkovská.

Dotacemi je podmíněna rekonstrukce ulic Tisová, Žižkova a Čelakovského. Dále to mají být i komunikace a sítě v lokalitě Na Muškách.