V sokolovně se v sobotu 12. dubna uskutečnilo finále IX. ročníku Miss dětských domovů. Jeho organizaci připravuje Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna ve Volyni. Více ale ředitel domova Jiří Pán.

Jak vidíte s mírným odstupem času celý IX. ročník Miss dětských domovů a samotné finále?

Zdál se mi jako nejlepší ze všech dosud pořádaných. Důvodů pro tento závěr je několik. Sponzoři slyšeli na oslovení a prostředky se shromažďovaly snáze než v letech minulých. Mám zato, že je to způsobeno kvalitní mediací akce a velice pěknou fotodokumentací a videozáznamem, který je každoročně hlavním sponzorům dáván s podrobnou analýzou financí. Rozšířil se zájem domovů i z celé ČR – počet osm krajů je toho dokladem. Děvčata byla na jednotlivá vystoupení dobře připravená. Je vidět, že přípravě dívek je věnovaná na domovech péče a pozornost, umí chodit na podpatkách, což v minulosti dělalo určitý problém. Trochu víc by se měla věnovat ještě pozornost zpracování nahrávek pro volné disciplíny na domovech, aby nedošlo k závadě jako v letošním roce.

Získali jste jako DD Volyně dvě krásné pocty – Rita Horváthová je Miss Sympatie a I. vicemiss. Jaká je nálada v domově? Nemysleli jste tak trochu na tu nejhezčí korunku?

Dobrá nálada rozproudila živou diskusi mezi děvčaty a větší zájem dívek o zapojení se do dalšího ročníku. Dívky Ritě úspěch přejí, ale i trochu závidí a každá by chtěla obstát tak, jako Rita. Potěšit své příznivce získat tolik dárků, svézt se v americkém autě, být obletována novináři, kameramany. Rita je ráda, že svým úspěchem dokázala poděkovat za práci,píli, pomoc a důvěru všech na domově . Miss Sympatie i I. vícemiss pro zařízení získala už děvčata v minulých ročnících, a tak jsme všichni v koutku srdce doufali, že se na nás usměje štěstí a reprezentantka pořadatelského domova získá poctu nejvyšší. Vyhrát může jen jedna, a to je ta nejkrásnější v očích poroty. V tomto ročníku to byla Simona z Pyšel, které to všichni přejí pro její celkové vystupování jak v průběhu soustředění, tak ve dny těsně před finálem.

Co to pro domov znamená, jak emocionálně, tak prakticky?

Pro každý zúčastněný domov soutěž znamená systematickou mimoškolní činnost od října do března, kdy se děvčata na soutěž připravují. Má to přínos jak emocionální – užije se řada legračních situací při nácviku, tak soutěž zvyšuje sebevědomí účastnic, posiluje schopnosti nebát se vystoupit před veřejností a ukázat své schopnosti, dovednosti.

Už máte v hlavě scénář na 10., tedy jubilejní ročník. Mohlo by být nějaké překvapení?

Scénář není záležitostí jednotlivce, ale zase skupiny a jehoho závěrečné zpracování pak paní učitelky Hosnedlové. Pro X. jubilejní ročník zatím není scénář připraven, je několik nápadů, které se zrodily v průběhu finále IX. ročníku. Z těchto nápadů se bude vycházet a budou se na ně nabalovat nápady další. V hrubém nárysu by měl být scénář pro X. ročník hotov do letošního září.

Vzpomenete si na úplné začátky před devíti lety?

Velice dobře. Byla to akce z dnešního pohledu jednoduchá, ekonomicky, a choreograficky méně náročná a protože se dělala poprvé, byli jsme na ni pyšní, že je naše a že se povedla. To samé platí o každém dalším ročníku, ale protože jsme pod větším zorným úhlem veřejnosti, snažíme se o to, aby se nenašla žádná chyba. Je to náročnější a stresující. Stejně tak jako připravit pro každý ročník něco nového, co v minulém nebylo.