V horní části Štěchovic v těchto dnech staví Silnice Klatovy chodník z balené asfaltové drtě. „Na polovině úseku dojde navíc k odkanalizování, protože dešťová voda zatéká do obvodové zdi sousedícího stavení,“ uvedl starosta obce Miroslav Mráz. Celkové náklady na téměř dvě stě metrů dlouhý chodník dělají zhruba 650 tisíc korun. Dvěma sty tisíci korunami přispívá dotace z krajského úřadu.