Místopředseda Spolku pro obnovu venkova Jihočeského kraje (SPOV JČK) a starosta Radomyšle Luboš Peterka se minulý týden zúčasnil schůze předsednictva SPOV. Hlavním bodem bylo krajské kolo soutěže Vesnice roku 2008 v Programu obnovy venkova. SPOV je od samého počátku společně s ministerstvem pro místní rozvoj a Svazem měst a obcí hlavním vyhlašovatelem soutěže.

Co je podle vás největším přínosem soutěže Vesnice roku (potažmo Jihočeská vesnice roku) pro obce jako takové?

Význam je veliký. Soutěž se stává velmi prestižní záležitostí. Důkazem je i to, že v loňském roce se vedle tradičních vyhlašovatelů k soutěži připojily ministerstvo zemědělství a letos ministerstvo školství, ministerstvo kultury a ministerstvo životního prostředí. Jihočeské krajské kolo je již tradičně významně podporováno Jihočeským krajem a hejtmanem Janem Zahradníkem. Soutěži vyjadřují podporu naše politické špičky v čele s prezidentem Václavem Klausem, který také v minulých letech navštívil vítězné Jihočeské obce Radomyšl nebo Kovářov. Z toho také vyplývají největší přínosy. Soutěž výrazně upozorní širokou veřejnost na význam venkova, rozmanitost a pestrost života mimo město. Je povzbuzením venkovských obyvatele k aktivní účasti na rozvoji svého domova, vyzdvihuje aktivity úspěšných obcí, jejich představitelů a občanů, ale může také poukázat na některé přetrvávající problémy. Nezanedbatelný význam pro rozpočty úspěšných obcí mají rovněž získané finanční dotace.

Řada obcí a vesnic opravdu vzkvétá, ale je dost těch, kde se zastavil čas. Nejsou takové obce poněkud v nevýhodě se získáváním dotací? Malá obec se 200 stovkami lidí není možná pro úředníky tak lukrativní jako ta, kde žije 600, 700 a více lidí.

Malé obce oproti velkým a zejména městům byly až do letošního roku výrazně diskriminovány hlavně nespravedlivým systémem přerozdělování daní (rozpočtové určení daní). To se od roku 2008 výrazně zlepšilo, a tak i ty nejmenší obce mohou pomýšlet na čerpání dotací, které je vždy podmíněno jejich finanční spoluúčastí.

Není získávaní dotací o známostech? Uvolněný starosta má také více času se věnovat tomuto úkolu než člověk, který chodí do práce a na obecním úřadu je například jen ve středu od 17 do 19 hodin.

Nemyslím si, že získávání dotací je o známostech. Ale určitě má větší šanci získat dotaci úspěšná obec, která již v minulosti prokázala, že je schopna úspěšně zrealizovat projekty, než třeba ta, která má na svůj majetek exekuční výměr. Vše je o lidech. Znám malé obce s neuvolněnými starosty, které dokázaly víc než velké obce, kde je starosta uvolněný.

Radomyšl byla Jihočeskou vesnicí roku v roce 2005. Co z toho dokázala vytěžit?

Příjemná byla více než milionová dotace za vítězství. Titul měl velký význam v dlouhodobém procesu budování dobrého jména Radomyšle, která byla již v dávné minulosti významným sídlem, ale pak načas zapadla do šedého průměru. Dobré jméno je plus při získávání dotací. Velký zájem o novou bytovou výstavbu v Radomyšli je potěšujícím důkazem, že lidé mají o život na venkově zájem. Na úspěchu v soutěži Vesnice roku se podílely zejména místní spolky, občané a přátelé Radomyšle. Vítězství bylo pro ně velkou injekcí, aby v následujících letech ještě zvýšili svojí aktivitu. Velmi potěšující je zájem mladých lidí a dětí zapojit se do života městyse.

Koho například vy považujete za největšího aspiranta na titul Jihočeská vesnice roku 2008? I když z pozice místopředsedy Spolku pro obnovu venkova JČK by to mohlo znít jako ovlivňování.

Dva roky jsem jezdil v hodnotící komisi, z toho v roce 2007 jako předseda. Vím jak těžké je rozhodování o tom, kdo dostane ocenění. Určit vítěze je výsadou komise a svým tipem bych jí jenom zkomplikoval práci.