A to i přesto, že financování původně miliardového projektu z Regionálního operačního programu Jihozápad před nedávnem zpochybnila Evropská komise, která zároveň doporučila jiný způsob financování.

Podle náměstka hejtmana Františka Štangla proto krajský úřad začíná hledat strategického partnera, jenž by uhradil požadovanou část nákladů. „Určitě to neznamená, že by ten projekt byl ukončen. Musíme jej však kriticky zhodnotit a pojmenovat nezbytné investice, které letiště dovedou do plného provozu,“ nastínil Štangl.

Dodal, že tento proces potrvá minimálně několik měsíců. I během tohoto období však budou na letišti pokračovat přípravné práce. Jedná se například o investice do oplocení nebo sanací. „V této chvíli se ale musíme zamyslet nad nosnými a stěžejními investičními celky, zejména nad odbavovací halou, která tvořila největší část nákladů,“ vysvětlil náměstek Štangl. Možnou úspornější cestu přiblížil ředitel letiště Ladislav Ondřich. „Redukovanou variantu musíme projednat s projektantem a musí nám ji schválit Úřad pro civilní letectví. Nadále platí, že potřebujeme navigační vybavení, musí se vybudovat stojánka pro velká letadla, oplocení letiště a další bezpečnostní prvky. Místo nového terminálu ale zvažujeme možnost přebudovat některou ze stávajících budov na dočasný terminál,“ navrhl Ondřich. V letošním roce chce kraj letiště podpořit částkou 120 milionů korun z rozpočtu.